Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Königsberger freie Studentenschaft

Karaliaučiaus laisvoji studentų draugija, liberali studentų organizacija.

Königsberger freie Studentenschaft [Karaliáučiaus laisvóji studeñtų draugijà], liberali studentų organizacija. Nariai: Karaliaučiaus žydas Immanuelis Birnbaumas (vėliau – politikos apžvalgininkas), lietuvininkas iš Rokaičių Dovas Zaunius, studijavęs čia teisę 1912–1913 ir kiti. Zaunius, vokiečių studentų pripažintas, buvo išrinktas draugijos pirmininku, nors pasisakė esąs lietuvis. Karaliaučiaus laisvosios studentų draugijos nariai menkai įsivaizdavo lietuvių tautinį atgimimą, vykstantį Rytprūsiuose, Mažojoje Lietuvoje stebėtasi, kad Rytprūsių gyventojas save laikė ne vokiečiu.

L: Gerutis A. Dr. Dovas Zaunius: Mažosios Lietuvos sūnus – Nepriklausomos Lietuvos valstybės užsienio reikalų ministras. Cleveland, 1982, p. 32–33.

Vytautas Gocentas