Mažosios Lietuvos
enciklopedija

komitetai

kuriai nors valstybinės ar visuomeninės veiklos sričiai vadovaujantis organas.

komitètai, kuriai nors valstybinės ar visuomeninės veiklos sričiai vadovaujantis organas. Komitetai steigėsi ir Mažojoje Lietuvoje, pvz.: Konservatorių rinkimo komitetas (įkurtas 1855 Tilžėje); Valdžiai prielankiems rinkimams komitetas (1877); Rinkimų draugijos komitetas (įkūrė J. Smalakys 1890); Lietuviškos konservatyvų draugystės komitetas (1890); Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas (1923) ir kiti. Klaipėdos kraštui paremti 1923 JAV įsteigtas Čikagos lietuvių Klaipėdos komitetas.

Algirdas Antanas Gliožaitis