Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Komersantas“

prekybos, pramonės ir Klaipėdos krašto kultūros žurnalas

„Komersántas“, prekybos, pramonės ir Klaipėdos krašto kultūros žurnalas, leistas 1934–1935 Klaipėdoje Komersantų būrelio, 1934 ėjo dukart per mėnesį, vėliau kas mėnesį. „Komersantas“ nagrinėjo pramonės ir prekybos klausimus, Lietuvos užsienio prekybos padėtį, finansinę sistemą, ūkio raidos perspektyvas, spausdino Klaipėdos krašto įstatymus, gvildeno laivininkystės, ekonomikos ir kultūros problemas. Bendradarbiavo G. Galvanauskas, J. Jozėnas, P. Kazėnas, V. Morkūnas, J. Stiklorius, R. Vilčinskas ir kiti. Redagavo I. Povilaitis, spausdino Ryto ir Lituania spaustuvės Klaipėdoje. Išėjo 7 numeriai.

ŽE