Mažosios Lietuvos
enciklopedija

knygos ženklas

asmens, įstaigos ar visuomeninės bibliotekos nuosavybės žymė knygoje.

knỹgos žénklas, asmens, įstaigos ar visuomeninės bibliotekos nuosavybės žymė knygoje. Kam priklauso knyga, rodo ne tik tiesioginis nuosavybės įrašas, įspaudas, arba superekslibrisas, ekslibrisas, knygos antspaudas, bet ir donacinis ženklas, kuriuo pažymima, kas ir kam knygą dovanojo. Pvz., 1668 Boguslavo Radvilos testamentu Karaliaučiaus pilies bibliotekai užrašytam knygų rinkiniui 1671 padarytas ekslibrisas. Knygos ženklas atsirado norint apsaugoti knygas nuo vagysčių, pagrobimų kaip labai vertingą ir brangų turtą. Ilgainiui keitėsi knygos ženklo formos ir naudojimo būdai. Mažosios Lietuvos knygų istorijoje nežinoma tik miniatiūrininko sukurtų puošnių pieštinių knygų ženklų su herbais ir inicialais. Tokiais ženklais iki XVI a. I pusės ženklintos rankraštinės knygos. Mažojoje Lietuvoje spausdintose knygose naudoti funkcionalesni ženklai: superekslibriai (XIX a. II pusėje–XX a. pradžioje), ekslibrisai (pirmieji 1866–1868), knygų antspaudai ir tik vienas kitas ranka (tikriausiai knygų savininko) pieštas knygų ženklas; kai kuriuose jų įpieštos datos.

L: Kisarauskas V. Lietuvos knygos ženklai 1518–1918. Vilnius, 1984.

Vytautas Gocentas