Mažosios Lietuvos
enciklopedija

knygos muziejus

F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, Šilutėje, nuo 1990 veikiantis muziejus.

knỹgos muziẽjus, F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, Šilutėje, įkurtas 1990. Knygos muziejus kaupia, sistemina ir populiarina Mažosios Lietuvos senuosius dokumentus, rankraščius, ikonografinę medžiagą, periodinius leidinius ir knygas. Fonduose saugomi Klaipėdos krašto ir Tilžės spaustuvių leidiniai, vertingi dokumentai, senųjų knygų leidimai. Įrengta Mažosios Lietuvos, visuomenės veikėjo Vydūno 49 portretų galerija; nuolat veikia fotodokumentinė ekspozicija Vydūnas ir jo aplinkos žmonės; XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje Tilžėje, Karaliaučiuje, Šilutėje išleistų knygų paroda. Renkama ir kaupiama medžiaga apie įžymius Mažosios Lietuvos žmones. Kasmet knygos muziejų papildo 60 eksponatų.

Dalia Užpelkienė