Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kluoniai

Kloniai, kaimas ir seniūnija Pilkalnio apskrityje, Lazdynų parapijoje, Liepgalio valsčiuje.

Kluoniai, Kloniai (vok. Klohnen), kaimas ir seniūnija Pilkalnio apskrityje, Lazdynų parapijoje, Liepgalio valsčiuje, Įsros upės dešiniajame krante, 19 km į šiaurės vakarus nuo Pilkalnio, 9 km į pietvakarius nuo Lazdynų ir 2,5 km į šiaurės vakarus nuo Liepgalio, prie Lazdynų–Kimšų vieškelio. Įsikūrė tarp upės ir Kakšių balos. 1556 vadinti Versmininkais (vok. Werschminicken, arba Klohnen), Klonšikiais (vok. Klonschikey). XIX a. viduryje kolonistų ir laisvųjų šatulinių ūkininkų kaime buvo 69 gyventojai 34 sodybose. Kluoniai valdė 799 margus ir 152 rykštes žemės. Vaikai lankė mokyklą Liepgalyje. 1905 buvo 125 gyventojai. XX a. pradžioje paupyje, palei vieškelį Lazdynai–Leskaminis stovėjo Kluonių dvaras, užeigos namai, pieninė, kelios mažos sodybėlės. 1939 buvo 80 gyventojų. Sovietmečiu Kluoniai sunaikinti. Nuo XVIII a. gyveno lietuvių Puskepalaičių giminė. XIX a. pradžioje jie iš savo senosios sodybos išstumti toliau nuo Liepgalių karališkojo dvaro. Jų žemė atiduota vokiečių kolonistui, kuris čia įkūrė karčemą. Puskepalaičiai sugebėjo įsikurti naujoje vietoje ir įkūrė lietuvių kapines. Jose mirusieji laidoti lietuvių papročiu – kojomis į rytus. Ant jų kapų statyti kryžiai su lietuviškais įrašais. 1898 vokiškai jų pavardę užrašė Puskeppeleit, o 1905 (prisidengę politiniu spaudimu) išvaržė jų ūkį. 1908 Kluonių lietuvių kapinių kryžiai išrauti. Puskepalaičių sodybą lankė Mažosios Lietuvos veikėjai: Vilius Kalvaitis, Jurgis Sauerweinas, Puodžius, kunigas Lokys, Meškaičiai ir kiti. Vietovardis kilęs iš asmenvardžio Kluonis ar Kluonius (: liet. kluonas – klojimas).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas