Mažosios Lietuvos
enciklopedija

klasicizmo architektūra

Europoje XVlll–XIX a. pradžioje paplitusi meno kryptis, perėmusi kai kuriuos senovės Graikijos ir Romos architektūros elementus.

klasiczmo architektūrà, Europoje XVlll–XIX a. pradžioje paplitusi meno kryptis, perėmusi kai kuriuos senovės Graikijos ir Romos architektūros elementus (orderinė sistema – kolonų ar piliastrų portikai, taisyklingumas ir simetriškumas, griežtos puošmenos). Klasicizmo architektūros stilistika ypač tiko didingiems rūmams, simboliniams valdžios statiniams. Prūsijai būdingos paprastesnės, racionalesnės klasicizmo architektūros pastatų formos. XVIII a. pradžioje Prūsijos sostinei išsikėlus į Berlyną, Rytprūsiuose mažiau statyta reikšmingesnių klasicizmo architektūros statinių ir sodybų. Klasicizmo architektūros rūmų statyta krašto dvarų sodybose, bet daugelis jų sugriauta per Antrąjį pasaulinį karą ir sovietmečiu. Klasicizmo architektūros elementų išliko Klaipėdos (Puodžių g. 11) ir kitų miestų gyvenamuosiuose namuose. Dažnesni vėliau statyti neoklasicizmo pastatai (istorizmo architektūra) – Klaipėdos teatras ir kiti.

Marija Purvinienė

Iliustracija: Klasicizmo stiliaus gyvenamasis nama Klaipėdoje (Puodžių g. 11), XIX a. pradžia / Iš Jono Tatorio knygos „Senoji Klaipėda“, 1994