Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos vaistinės

nuo XVII a. 8-to dešimtmečio Klaipėdoje veikusios vaistinės.

Klapėdos váistinės. Vaistinės Klaipėdoje minimos nuo XVII a. 8-to dešimtmečio. Jų steigimas reglamentuotas krašto įstatymų. Pirmąją privilegiją steigti vaistinę Klaipėdoje 1677 Prūsijos kunigaikštis Friedrichas Wilhelmas suteikė provizoriui Jokūbui Jungui. Privilegijoje nurodyti valdžios reikalavimai vaistininkui: ...jam vienam leidžiama laikyti visus priklausančius medikamentus <...>, o šalia to prieskoniais ir smulkiomis prekėmis prekiauti, <...> vaistinę gerais šviežiais medikamentais aprūpinti, gi nieko pasenusio netaisyti ir nenaudoti. Pats J. Jungas įpareigotas ...visur taip, kaip pridera prityrusiam garbingam vaistininkui elgtis ir laikytis. Jo įsteigta vaistinė vėliau vadinta Žaliąja (vok. Grüne Apotheke). 1696 Prūsijos kunigaikštis Friedrichas III suteikė provizoriui Jokūbui Zaurenui privilegiją steigti antrąją vaistinę Klaipėdos priemiestyje Friedricho mieste. Jam, be medikamentų vaistinės, leista turėti materialinę krautuvę įvairioms cheminėms ir kitoms smulkioms prekėms parduoti. Tai turėjo padidinti vaistininko pajamas, užtikrinti sąžiningą vaistų gamybą ir pardavimą bei suinteresuotumą gyventi toje vietovėje. Baigus įrengti vaistinę, ją turėjo patikrinti vietinė valdžia kartu su prityrusiu gydytoju, o visas tikrinimo išlaidas privalėjo apmokėti pats vaistininkas. 1720 J. Zaurenas gyveno Friedricho mieste, Didžiojoje Vandens gatvėje. 1768 vaistininkas Bliumelis šią vaistinę perkėlė į Turgaus gatvės 34 namą. J. Zaureno įsteigta vaistinė pavadinta Juodojo erelio vardu (vok. Schwarzer Adler-Apotheke), XX a. pradžioje ji t. p. buvo Turgaus gatvėje. Iki 1816 Klaipėdoje veikė tik šios dvi vaistinės (abi išliko iki šių dienų). 1908 Minijos gatvėje, 1 įsteigta Luizos, 1923 H. Manto g., 44 – Lavandos vaistinės. 1938 Klaipėdos krašte buvo 15 vaistinių, seniausios: Šilutės (įsteigė 1816 vaistininkas Knausas), Rusnės (įsteigė 1834 vaistininkas F. Heinrichsas), Smalininkų (1853), Priekulės (1862), Vilkyškių (1901, A. Lotas).

L: Lietuvos TSR farmacininkų IV suvažiavimo pranešimų tezės. V., 1987; Kaikaris A. Lietuvos farmacijos istorija. Atsiminimai. Kaunas, 2000; Acta Musei historiae medicinae et pharmaciae Lithuaniae // Kaunas, 1995.