Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos miesto savivaldybė

miesto valdymo institucija.

Klapėdos miẽsto savivaldýbė. Tarpukariu Klaipėdos miesto savivaldybė veikė kaip viena iš keturių aukštesnio lygio savivaldybių Klaipėdos krašte (greta 3 apskričių savivaldybių). Klaipėdos miesto savivaldybę sudarė: miesto atstovų susirinkimas (miesto seimelis), miesto valdyba (magistratas) ir miesto vadovas (burmistras). Šis kartu buvo ir vietos policijos šefas. Klaipėdos miesto savivaldybė tvarkė ir miesto sąmatą: 1933 ši sudarė 9 199 300 Lt, o iki 1931 viršydavo 10 mln. litų. Klaipėdos (su 44 000 gyventojų) sąmata tuomet prilygo Kauno (100 000 gyventojų) sąmatai – tad uostamiestis daug lėšų galėjo skirti miesto reikalams. Miesto turtas 1934 vertintas 108 mln. Lt, miesto įmonių nominalus turtas – 33,478 mln. litų. Klaipėdos skolos tada sudarė 14 644 400 Lt. Kiti Klaipėdos miesto savivaldybės uždaviniai buvo tokie patys kaip kitų krašto savivaldybių. Dar Klaipėdos kraštas, Klaipėdos krašto savivalda.

Savivaldybė, 1934, nr. 8, p. 8.

Leonardas Poviliūnas

Iliustracija: Klaipėdos seimelio posėdis, apie 1925 / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondo