Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos krašto žvejų draugija

1935–1939 žvejus telkusi organizacija.

Klapėdos krãšto žvej draugijà veikė 1935–1939. Įsteigta agronomo Juozo Zabielavičiaus iniciatyva. Atskiros žvejų draugijos negalėjo išspręsti visų žvejų problemų, todėl reikėjo krašto organizacijos. Ji rūpinosi žvejų ekonominiais reikalais. Draugijos nariai (žvejai) pigiau pirkdavo medvilnę tinklams, kanapių pluoštą lynams, smalą laivams ir lynams. Pinigais šelpė nepasiturinčius žvejus, suteikdavo jiems ilgalaikes paskolas. Tarpininkaudavo tarp Klaipėdos bendrovės Žuvis ir žvejų dėl palankių žuvų pristatymo bendrovei sąlygų. Kuršių mariose draugija vasarą rengdavo žvejų regatas. Kasmet vykdavo žvejų draugijų atstovų suvažiavimai, ten priimdavo rezoliucijas dėl Kuršių marių užteršimo. Centro valdyba prašydavo krašto valdžios: kad žvejai galėtų išsimokėtinai pirkti miško medžiagą valtims ir nedideliems laivams statyti, kad žvejai nemokėtų rinkliavos mokesčių už laivelius, kad jie galėtų įsigyti Žuvies bendrovės akcijų. 1936 draugija turėjo 7 skyrius: Pakalnės–Vorusnės, Karklininkų, Svencelės–Drevernos, Ventės, Skirvytėlės, Preilos–Pervalkos ir Nidos. Draugijai vadovavo centro valdyba; pirmoji valdyba: A. Lukys, F. Rademacheris, M. Steigis, paskutinė – Bundelis, Dovilas, Ermonaitis, F. Rademacheris, M. Steigis.

Vilius Ašmys