Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klaipėdos krašto giedotojų draugijų sąjunga

1926 įkurta organizacija krašto lietuviškų chorų veiklai skatinti ir koordinuoti.

Klapėdos krãšto giedótojų draugjų sjunga įkurta 1926 XI 21. Tikslas – koordinuoti ir suaktyvinti krašto lietuvių chorų veiklą. Iniciatorius – vyriausiasis dirigentas Antanas Vaičiūnas. Klaipėdos krašto giedotojų draugijų sąjunga įsteigta per Klaipėdos krašto chorų atstovų suvažiavimą. Jame dalyvavo 10 chorų (Šilutės, Pagėgių, Smeltės, Rukų, Rusnės, Katyčių, Natkiškių, Plikių, du Klaipėdos) atstovai. Klaipėdos krašto giedotojų draugijų sąjungos valdyba: Adomas Brakas, A. Bružas, E. Valavičius, B. Steponavičius, A. Vaičiūnas (vadovas). Sąjunga vienijo 19 krašto giedotojų draugijų (900 narių). 1936 sąjungai priklausė 24 giedotojų draugijos. Steigė chorus, rengė vokalinės muzikos koncertus, dainų šventes, vaidinimus, konsultavo vadovus, rūpinosi jų materialine padėtimi. Klaipėdos krašto giedotojų draugijų sąjunos iniciatyva 1927, 1933, 1938 surengtos Klaipėdos krašto lietuvių dainų šventės. 1927 dainų šventėje dalyvavo 12 chorų (600 dainininkų), 100 muzikantų orkestras, 1933 – 22 chorai (800 dainininkų), 1938 – 105 chorai (2 000 dainininkų). Klaipėdos krašto giedotojų draugijų sąjungos chorų pagrindiniai dirigentai – A. Vaičiūnas,V. Bajoras, Povilas Četkauskas, Stasys Šimkus, Martynas Lacytis, Alfonsas Mikulskis, Steponas Sodeika. Nustojo veikti 1939.

Dar skaitykite Giedotojų draugija.

Vilius Ašmys

Daiva Kšanienė