Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kelneriškių pradinė mokykla

Kelneriškiuose nuo 1726 veikusi mokykla.

Kélneriškių pradnė mokyklà, įsteigta apie 1726. Net 61 metus (1734–1795) čia šulmistru dirbo M. Paplovskis, kuris dar vertėsi siuvėjo amatu. Apie 1780 ją lankė beveik 100 vaikų. 1816 valdiškomis lėšomis buvo perstatytas medinis mokyklos pastatas. Po rekonstrukcijos jis buvo 49 pėdų ilgio ir 26 pločio (15,4x8,2 m). 1835 moksleivių padaugėjo iki 184, dirbo 3 mokytojai; 1936 mokėsi 54 vaikai – 26 mergaitės ir 28 berniukai. Dėstomoji kalba – vokiečių. Išlikusiame XVIII a. II pusės mokyklos inventoriaus apraše, be kitų daiktų, nurodytos kelios lietuviškos knygos: Naujasis Testamentas, Katekizmas, Nurodymai tėvams, kaip jų vaikai tikroje krikšto malonėje išlaikomi, Praktiškų malonių tvarkos keturiais pasikalbėjimais, Pamokslai apie atgailaujantį latrą ant kryžiaus. Iš vokiškų leidinių turėtas tik populiarusis Johanno Jakobo Quandto giesmynas. Šiame sąraše figūruoja ir asilo lenta, kurią kabinta ant kaklo apsileidėliams.

Albertas Juška

Iliustracija: Kelneriškių mokyklos sodyba, 1991