Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Keleivio draugas“, 2

„Naujojo Tilžės keleivio“ dvisavaitinis priedas, leistas Tilžėje 1927–1939.

„Kelevio draũgas“, 2, Naujojo Tilžės keleivio dvisavaitinis priedas, leistas Tilžėje 1927–1939 gotišku šriftu. Leidėjas – Enzys Jagomastas, redaktorė – Ona Jagomastaitė-Vilmantienė. Buvo skelbiama grožinė literatūra, populiarinamas mokslas, skelbiami straipsniai apie Lietuvą.

LE