Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kazys Mažonas

XX a. vaistininkas, visuomenės veikėjas.

Mažõnas Kazys 1886 IX 9 Gėsaluose (Mažeikių aps.) 1985 III 3Klivlende (JAV), vaistininkas, visuomenės veikėjas. 1894–1898 mokėsi Palangos progimnazijoje, priklausė slaptam lietuvių būreliui. 1913 Tartu (Estija) universitete išlaikė vaistininko egzaminus. Dalyvavo Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti veikloje. 1918 rūpinosi 1 000 lietuvių grįžimu į tėvynę. Bendradarbiavo lietuvių spaudoje. 1919–1922 dirbo Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamente. 1924–1944 Klaipėdoje turėjo privačią vaistinę. Dalyvavo Klaipėdos lietuvių organizacijų veikloje. 1940–1941 padėjo iš Didžiosios Lietuvos nuo bolševikų teroro pabėgusiems lietuviams. Vienas Klaipėdos jachtklubo steigėjų. Mažonas su įgula „Gulbės“ jachta aplankė Angliją, Švediją ir kitas šalis. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1945–1949 dirbo Lietuvos Raudonojo kryžiaus organizacijoje Detmolde, įsteigė vaistinę. 1949 apsigyveno JAV, Klivlende. JAV Lietuvių bendruomenės, Lietuvių tautinės sąjungos, kitų lietuvių organizacijų narys. Mažosios Lietuvos Bičiulių draugijos Klivlendo skyriaus vienas steigėjų ir valdybos narių.

L: JAV lietuviai. T. 1. V., 1998, p. 656–657.

LE

MLFA

Iliustracija: Kazys Mažonas / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1985, nr. 41