Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kazys Grigas

XX a. lietuvių tautosakininkas.

Grgas Kazys 1924 III IPagiriuose (Kauno aps.) 2002 XII 3Vilniuje, folkloristikos istorikas, lietuvių tautosakininkas, Mažosios Lietuvos enciklopedijos talkininkas. Habil. dr. (humanitariniai mokslai; filol. mokslų dr. 1983). Profesorius (1995). 1951 baigė Vilniaus universitetą. 1952–2002 dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, tyrinėjo lietuvių tautosaką, ypač patarles ir priežodžius. Su kitais parengė ir išleido tautosakos rinkinį. Sudarė sisteminę lietuviškų patarlių kartoteką. 1960 dalyvavo ekspedicijoje tautosakai rinkti Pagėgių, Šilutės ir Klaipėdos rajonuose, parengė smulkiosios tautosakos skyrių leidiniui Lietuvininkų žodis (1995), paskelbė straipsnių: apie Vilių Kalvaitį, knygą Nuo Mažvydo iki Vydūno (1998); Prūsijos lietuvių dainos (1998); 9 straipsnius apie Mažosios Lietuvos kultūros veikėjus lietuviškose tarybinėse enciklopedijose.

Iliustracija: Kazys Grigas, 1985