Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kaukučionys

barstukonys, lietuvių dvasininkai, vaidilos.

kaukučiónys, barstukónys, lietuvių dvasininkai, vaidilos. Jie galėdavo namuose įkurdinti kaukus ir jiems atlikdavo apeigas kelis kartus per metus. Apie kaukučionis rašė Matas Pretorijus (XVII a.). Kaukučionys galėjo būti tik atskirų giminių, apdovanotų sakraline galia, atstovai. Kaukučionys gretintini su žaltonimis.

L: Mannhardt W. Letto-Preussische Götterlehre. Rīgā, 1936, p. 555.

Daiva Vaitkevičienė