Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Katrė Meižytė

XX a. pradžios Klaipėdos krašto visuomenės veikėja ir politikė.

Meižýtė Katrė, XX a. pradžios Klaipėdos krašto visuomenės veikėja ir politikė. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo veikloje. Nuo parapijos ir seniūnijos išrinkta į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Šilutės skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Visuotiniame to komiteto skyrių, Klaipėdos krašto politikų, ekonomistų ir Mažosios Lietuvos jaunųjų draugijų atstovų seime Šilutėje, pasirašė Šilutės seimo deklaracija deklaraciją, balsavo už telegramos JAV prezidentui Hardingui siuntimą su prašymu apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitinkančių Santarvės sprendimų.

Algirdas Antanas Gliožaitis