Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Katrė Mėgytė-Oganisjan

tremtinė, Jurgio Mėgio ir Katrės jaunesnioji duktė.

Mėgýtė-Oganisján Katrė (iki 2000 Aganisian; 1926 III 29 Didšiliuose, Šilutės aps.), Jurgio Mėgio ir Katrės jaunesnioji duktė. 1946 ištremta į Krasnojarsko kraštą (Rusija). Ten kirto miškus, susirgo širdies liga. Ją pagydė tremtinys iš Armėnijos Aramas Aganisianas (Oganisjan). Tremtiniams tuoktis buvo draudžiama, tačiau jie susituokė simboliškai – draugų akivaizdoje po Šiaurine žvaigžde. Susilaukė 2 dukrelių. 1955 Mėgytės šeima išvyko į Armėniją, 1956 atvyko į Gnybalų kaimą (Šilutės r.), apsigyveno pas Mėgytės tėvą. Aramas dirbo durpyne. Dėl chroniško bronchito jis negalėjo gyventi pamarių žemumose. Aramas išvyko į Armėniją, o Katrė susilaukė trečios dukros Marijos. 1957 Mėgytės vyras mirė (Atgimimo laikais Armėnijoje pasirodė jo autobiografinė knyga apie kalinio ir tremtinio odisėjas). Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Mėgytė atsiėmė tėvų žemę, pasistatydino laikiną namelį ir pradėjo ūkininkauti.

Kostas Kaukas

Mėgytės-Oganisjan dukros:

Roza Šikšnienė (g. 1951 VIII 7 Bedabuose, Bogučiansko rajone, Krasnojarsko sritis, Rusija), istorikė, Mažosios Lietuvos enciklopedijos talkininkė.

Irma Juočienė (g. 1953 I 14 Bedobuose), buvusi prekybos darbuotoja Klaipėdoje, augina 4 vaikus; 2002 išvyko su šeima gyventi į Vokietiją.

Marija Ronkienė (g. 1957 VII 15 Žagatuose) dirbo kulinare, augina 3 vaikus. 2002 išvyko su šeima gyventi į Vokietiją.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Martos Ronkutės įžegnotuvės Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje: tėvai – Marytė ir Vytas Ronkai – stovi kraštiniai, 2000 / Iš Rozos Šikšnienės rinkinio

Iliustracija: Katrė Mėgytė-Oganisjan su dukra Irma (g. 1953, dabar Juočienė) ir vyru Aramu Oganisjan Sibire, 1954 / Iš Rozos Šikšnienės rinkinio

Iliustracija: Grįžusios tremtinės Katrės Mėgytės-Oganisjan dukterų krikštynos Gnybaluose, šalia Šilutės: pirmoje eilėje stovi Roza su kūma Hanelove Lemke, Irma su Ulla Lemke, Marytė ant motinos rankų, už jų antroje eilėje – mergaičių puseserės Ingrida ir Anna Urbanaitės, šalia senelis Jurgis Mėgys, Martynas Francas Kruvinis, 1956 / Iš Rozos Šikšnienės rinkinio

Iliustracija: Rozos Oganisjan, būsimos Šikšnienės (trečia) įžegnojimas Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje: viduryje kunigas Mikas Preikšaitis ir parapijos bendruomenės pirmininkas Rupkalnis, 1965 / Iš Rozos Šikšnienės rinkinio

Iliustracija: Katrė Mėgytė-Oganisjan (antra) su dukromis ir viešnia iš Vokietijos Klaipėdoje, 2000 / Iš Rozos Šikšnienės rinkinio

Iliustracija: Seserys Irma ir Roza Sibire, Bogučianske,1950 / Iš Rozos Šikšnienės rinkinio.

Iliustracija: Irma ir Viktoras Juočiai su vaikais Zenonu, Jonuku ir Artūru, 2000 / Iš Rozos Šikšnienės rinkinio.