Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Mėgys

XIX–XX a. ūkininkas, lietuvybės puoselėtojas.

Mėgỹs Jurgis 1880 I 11Didšiliuose (Šilutės aps.) 1968 VII 18Vokietijoje, ūkininkas, lietuvybės puoselėtojas. Per Pirmąjį pasaulinį karą tarnavo Vokietijos kariniame jūrų laivyne. Po karo grįžo į gimtąjį ūkį. 1922 rinko parašus dėl Mažosios Lietuvos prijungimo prie Didžiosios Lietuvos. 1923 Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis. 1925–1936 kaimo seniūnas, persekiotas pronacistiškai nusiteikusio jaunimo. Su žmona Madline augino 9 vaikus. Mirus pirmai žmonai, vedė Katrę Somaitę. Su ja susilaukė dukros Katrės. 1936 iš tėvų paveldėtą ūkį Mėgys paliko vyriausiajam sūnui Jurgiui (Georgui). Nusipirko 8 ha dirbamosios žemės ir tiek pat pievų netolimame Žagatų kaime. Antrojo pasaulinio karo banga daugelį vaikų nubloškė į Vakarus. Pasiliko tėvai, duktė Katrė ir dukros Martos (g. 1918, nacių išvežtos priverstiniams darbams) 2 mergaitės Ana (g. 1938) ir Ingrida (g. 1941). 1946 mirė Mėgio žmona, o duktė Katrė sovietų valdžios ištremta į Sibirą. 1959 Mėgio anūkė Ana išvyko į Vokietiją, 1960 – pats Mėgys. Daugiau kaip 50 Mėgio palikuonių gyvena užsienyje, Lietuvoje – 3 kartus mažiau.

Kaukas K. Tėvų ir Protėvių šviesa, Klaipėda, 1996, p. 100–110.

Kostas Kaukas

Iliustracija: Jurgis Mėgys Vokietijos karinio jūrų laivyno jūrininko uniforma su pirmąja žmona Madlina (Mikužytė), dėvinčia XIX a. pabaigos–XX a. pradžios tradicinę lietuvininkų aprangą, apie 1916 / Iš Rozos Šikšnienės rinkinio

Iliustracija: Jurgis Mėgys ir antroji žmona Katrė (Somaitė), sėdintys stalo galuose, su artimaisiais Didžiuliuose – už stalo sėdi Katrės brolis Vilius Somaitis su savo sužadėtine, stovi Mėgytės: Marija, būsimoji Dambarienė, kita dukra, mirusi Vokietijoje, ir Katrė, būsimoji Oganisjan, iki 1944 / Iš Rozos Šikšnienės rinkinio