Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Katniava

bažnytkaimis, dvaras ir valsčiaus centras Stalupėnų apskrityje.

Katniavà (vok. Kattenau, rus. Zavety, Furmanovka), bažnytkaimis, dvaras ir valsčiaus centras Stalupėnų apskrityje, 11 km į šiaurės vakarus nuo Stalupėnų. Nadruvių žemėje Catthow < *Katavoje kryžiuočių kronikos XIII a. mini pilį Otholicia. Tai iškraipytas vietovardis iš *Auktalikija (: prūsų auktas – aukštas, plg. prūsų Auctigirgen, liet. Aukšto-giriai, kaimas Labguvos apskrityje). Vėlesniais amžiais Katniavos piliakalnis buvo vadinamas Aukštuoju ir pagarbiai minimas. Naujesniais laikais (nuo XVI a.) vietovardis rašytas įvairiai: 1539 Cathenaw, 1590 Katnaw ir Kattenaw, Vilius Kalvaitis: Katinawa, Frydrichas Kuršaitis: Katniava ir Katniaviškis (vok. ein Kattenauer). Matas Pretorijus užrašęs legendų apie galingą Katniavos valdovą, vardu Dykassis Kattenowiszkis, palaidotą Katniavos piliakalnyje (jo gimimų pilkapiai buvę Nybudžiuose ir Gentkutkampiuose). Vokiečių poetas Friedrichas Beckeris parašė poemą Katniavos mergelė apie Katniavos šventovės sunaikinimą, kryžiuočių antpuolius ir būsimą Lietuvos išlaisvinimą. Bažnyčia statyta 1589 greta piliakalnio. Parapija jos kūrimosi laiku buvo grynai lietuviška. Tai liudija jau XVI a. minimos gyvenvietės: Būdupėnai, Dravininkai, Dvergeliai, Eimeniškiai, Grybai, Jenkutkampiai, Jukniškiai, Kiaulakiai, Kiduliai, Kumeliai, Mikutėliai, Norušupiai, Patilžiai, Plikiai, Ramonupiai, Sėjkampiai, Stališkiai, Šilgaliai, Šilininkai, Šokviečiai, Šuršynėliai, Šventakiemis, Tučiai, Uždegiai, Valeikiemiai, Vilkiniai, Žvyrgaliai. Visi 27 paminėti gyvenviečių pavadinimai yra lietuviški, iš kurių: 20 asmenvardinės, 4 vandenvardinės ir 3 bendrųjų žodžių kilmės. Katniavoje 1675 III 31 gimė kalbininkas Pilypas Ruigys, apie 1684 – kunigas ir vertėjas Jonas Šulcas. 1939 buvo 696 gyventojai, priešais bažnyčią – vidutinė dvaro sodyba su parku. Į rytus tęsėsi didelis tankiai apstatytas gatvinis Katniavos kaimas su keliomis dešimtimis sodybų, vėjo jėgainė. Kaimą supo keliolika viensėdžių (daugiausia didelių sodybų). Didelis Naujosios Katniavos palivarkas buvo 2 km į pietryčius, o 1 km į pietus – didelis Naujųjų Trakėnų žirgynas (įsteigtas 1821), kur auginti trakėnų veislės žirgai. Sovietmečiu Katniava suniokota, beveik sunaikinta dvaro sodyba, bažnyčia po 1980 visai nugriauta. Senesnė vietovardžio lytis *Kat-ava yra priesagos -ava vedinys iš Kat- šaknies vardo, plg. prūsų asmenvardžius Kat-ell, Katt-ucke, liet. Kat-elė, Kat-ulis, Kat-utis ir prūsų vietovardį Kate-lauke (Notanga).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Katniavos senieji pastatai, 2002

Iliustracija: Katniavos senieji pastatai, 2002