Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl Wieberneit

Karlas Vybernaitis, pedagogas, kraštotyrininkas.

Wieberneit Karl (Karlas Vybernaitis), pedagogas, kraštotyrininkas. Karaliaučiaus mokyklos prorektorius. 1907 išleido knygą Litauen und seine Bewohner [Lietuva ir jos gyventojai; rašoma apie Mažąją Lietuvą, lietuvininkus, jų papročius ir gyvenseną] ir Eine Ferienreise in das Memeldelta [Atostogų kelionė į Nemuno deltą; aprašė tenykštes vietoves, jų gyventojus, krašto įdomybes].