Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl Storch

Karlas Štorchas, tapytojas.

Storch Karl (Karlas Štòrchas) 1864 I 28Bad Segeberge (Vokietija) 1954 II 11 ten pat, tapytojas. Studijavo Berlyno meno akademijoje, dirbo Konrado Fehro meno mokykloje. 1902–1928 dėstė Karaliaučiaus meno akademijoje. Su akademijos studentais kasmet rengė išvykas į Rasytę, Šarkuvą. Krašto gamtos grožį fiksavo realistiniuose, su impresionizmo atspalviu peizažuose (paveikslai Pavasaris prie Kuršių marių, Apsnigtas Karaliaučius, Dvaras Rytprūsiuose, 1945 ir kiti). Nuo 1944 gyveno Bad Segeberge.

L: Thieme-Becker. Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler. Bd. 32, Leipzig; Barfod J. Nidden. Künstlerkolonie auf der Kurischen Nehrung. Fischerhude, 2005.

Kristina Jokubavičienė

Iliustracija: „Tiltelis per Unguros upę Įsrutyje“, graviūra, 1918 / Iš katalogo „Rytprūsių dailininkai Karaliaučiuje“, 1991