Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl Ludwig Julius Rosenfelder

Karlas Liudvigas Julius Rozenfelderis, XIX a. tapytojas, pirmasis Karaliaučiaus meno akademijos direktorius.

Rosenfelder Karl Ludwig Julius (Karlas Liudvigas Julius Ròzenfelderis) 1813 VII 18Breslau (dabar Vroclavas) 1881 IV 18Karaliaučiuje, tapytojas, pirmasis Karaliaučiaus meno akademijos direktorius (1845–1874), Karaliaučiaus universiteto filosofijos garbės daktaras (1871). 1832–1836 mokėsi Berlyno meno akademijoje. 1842 Prūsijos meno akademijos narys, 1844 – Berlyno dailininkų sąjungos pirmininkas, 1850 apdovanotas Didžiuoju aukso medaliu. Jo vadovavimo metais akademijoje įsivyravo istorizmo dvasia. Rozenfelderis tapė klasikinio stiliaus istorinio žanro paveikslus, sukūrė sieninės tapybos universiteto aulai (Teologija ir Medicina), pilies konsistoriumo posėdžių salei.

L: Thieme-Becker. Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler. Bd 29, Leipzig, 1935; Ulbrich A. Kunstgeschichte Ostpreußens vor den Ordenzeit bis zur Gegenwart. Königsberg, 1932.

Kristina Jokubavičienė

Iliustracija: Paveikslas „Medicina arba Hipokratas prie ligonio lovos“, 1863 / Iš Rytprūsių krašto muziejaus Lüneburge katalogo, 1997