Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl Janz

Karlas Jancas XIX a. pabaigos–XX a. pradžios profesionalus muzikas, pedagogas.

Janz Karl (Karlas Jáncas) XIX a. pabaigoje XX a. pradžioje, profesionalus muzikas, Lėciaus (Mozūruose) mokytojų seminarijos muzikos mokytojas. Neblogai mokėjo lietuvių kalbą, artimai bendravo su Vydūnu. Harmonizavo lietuvių liaudies dainas, giesmes (daugiausia 4 balsams). Vydūno sudarytame ir Tilžėje išleistame dainų rinkinyje buvo įdėtos 7 Janzo harmonizuotos dainos. Janzas prisidėjo kuriant ir harmonizuojant Vydūno sudaryto rinkinio Lietuvos varpeliai (1909) dainas (bendradarbiavo su A. Storosta, E. Ulrichu ir kitais). Vydūno sudarytame rinkinyje Giesmės mišriam chorui (1932) įdėta 11 Janzo giesmių, daugiausia liaudies giesmių motyvais. Tilžės lietuvių giedotojų draugijos koncertuose, vakaruose dažnai skambėdavo Janzo dainos: Amžius po amžių; Pas močiutę augau; Maružėm bėgam; O, tie žmonės; Anoj pusėj ažaero; Mergaite, man sakyk; Paukštute ir kitos.

Daiva Kšanienė