Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl Heinrich Baering

Karlas Heinrichas Beringas, XVIII a. valdininkas, Tolminkiemio dvaro amtmonas, vyriausiasis nuomotojas.

Baering Karl Heinrich (Karlas Heinrichas Bèringas) 1766 XII 6 ?, Tolminkiemio dvaro amtmonas, vyriausiasis nuomotojas. Jaunam nepatyrusiam Kristijonui Donelaičiui pradėjus kunigauti šioje parapijoje, Beringas liepė matininkui Gerhardtui išmatuoti žemę ir kuo daugiau parapijos žemių prijungti prie palivarko laukų. Keli čia gyvenę būrai lietuvininkai buvo iškeldinti, jų žemė priskirta prie dvaro žemės. Dėl to kunigas neteko kai kurių įplaukų, malkų ir papildomų pajamų už krikštą, sutuoktuves, išpažintį. Dėl bažnyčios žemių Donelaitis ilgai bylinėjosi su Beringo įpėdiniu ir žentu amtmonu Teofiliu Ruigiu.

Algirdas Matulevičius