Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl (Carl) Ludwig Bernhard Gottlieb von Plehwe

Karlas Liudvigas Bernardas Gotlybas fon Plėvė, XIX–XX a., teisininkas, politikos veikėjas.

Plehwe Karl (Carl) Ludwig Bernhard Gottlieb von 1834 IX 24Dvariškiuose (Pilkalnio aps.) 1920 XII 6Karaliaučiuje, teisininkas, politikos veikėjas. Bernhardo Joachimo Plehwe sūnus. 1853 baigė Gumbinės gimnaziją, Berlyno ir Bonos universitetuose studijavo teisę. Nuo 1856 Gumbinės apskrities teisėjas, 1861 teismo referendaras Tilžėje, vėliau Įsrutyje; advokatas įvairiose vietose, tarp jų ir 1870 Klaipėdoje, 1875 Tilžėje ir kitur. Per Prūsijos seimo rinkimus 1881 Klaipėdos ir Šilutės apskrities Konservatyvų skyrimų draugystė išleido lietuvišką atsišaukimą, pasirašytą daugelio lietuvininkų, kvietusį balsuoti už jį. Tuo tikslu leisti Lekiantieji Laiškai ir Tiesos Prietelius. Aukščiausiojo teismo prezidentas. Nuo 1908 Prūsijos karalystės paskutinysis kancleris. Istorijos klausimais rašė žurnale Prussia, pvz., Nachrichten über die Vergangenheit von Dwarischken bei Schirwindt, 1888 [Žinios apie Dvariškių prie Širvintos praeitį].

MLFA

Iliustracija: Karlas Plehwe / Iš MLEA