Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karalienė

bažnytkaimis ir dvaras Įsruties apskrityje.

Karalenė (vok. Karalene, nuo 1938 Luisenberg; rus. Zelionyj Bor), bažnytkaimis ir dvaras Įsruties apskrityje, 11 km į rytus nuo Įsruties miesto, Pisos upės dešiniajame krante. 1533 minimas Hof Hagen dvaras, vėliau – Aukštieji Kumečiai (vok. Kummetschen-Karalene). J. H. Pestalozzio mokinys Karlas Augustas Zelleris 1811 čia įsteigė naują auklėjimo įstaigą ir mokytojų seminariją, pavadintą Karalienės vardu gyventojų mėgstamai karalienei Luizei atminti (Karalienės mokytojų seminarija). Pažymėtina, kad lietuvišką vietovardį Karalienė ėmė vartoti ir vokiečiai. Upės vingyje XX a. pradžioje buvo didelė seminarijos sodyba su daugeliu pastatų, sava bažnyčia ir parku, tiltu per upę, su Įsrutimi tiesiai sujungta plentu. Greta buvo tarnautojų gyvenvietė, paplentėje – Įsruties–Brėkštynų siaurojo geležinkelio stotelė, vėjo malūnas, ūkininkų sodybų grupė. Abipus upės buvo įsikūrę Karalienės viensėdžiai. Po Antrojo pasaulinio karo Karalienėje įsikūrė sovietų kariaunos dalinys, senoji seminarija buvo sunaikinta, liko tik dalis senųjų pastatų.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Karalienės bažnytkaimis Pisos vingyje (schema)