Mažosios Lietuvos
enciklopedija

kantonistai

XVII–XIX a. kariuomenės naujokai.

kantonstai, XVII–XIX a. kariuomenės naujokai. Friedricho Wilhelmo I potvarkiu Prūsija 1733 padalyta į kantonus (specialias karines apygardas). Kiekvienas kariuomenės pulkas turėjo imti karo prievolininkus iš jam priskirto kantono. 20 metų amžiaus vyrai, patikrinus jų sveikatą, galėjo būti paimti į kariuomenę visam gyvenimui (vėliau 20 metų). Taip Prūsijoje buvo įvesta visuotinė karinė prievolė. Nuo jos buvo atleisti tik bajorų ir turtingų miestiečių sūnūs, kunigystei besiruošiantys kunigų sūnūs, vienturčiai ūkininkaičiai, į Prūsiją atvykę kolonistai. Išimtis kartais taikyta kai kuriems miestams ar sritims, kurių visi gyventojai buvo atleisti nuo karo prievolės. Kantonistais dėl taupymo bei kitų priežasčių tapdavo tik dalis kariuomenei tinkamų vyrų. Kantonistais buvo vadinami asmenys, turėję tarnauti savo kantono pulke. Nepatikimaisiais kantonistais vadinti bandę išvengti karinės prievolės, o vėliau – šiaip nepatikimi žmonės.

LE