Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kalveliai

Rautenberkis, bažnytkaimis ir valsčiaus centras Ragainės apskrityje.

Kalvẽliai, Ráutenberkis (vok. Rautenberg; rus. Uzlovoje), bažnytkaimis ir valsčiaus centras Ragainės apskrityje, prie Ragainės–Pilkalnio plento ir Ragainės–Stalupėnų geležinkelio, 26 km į pietryčius nuo Ragainės, 17 km į šiaurės vakarus nuo Pilkalnio. Valsčiui priklausė: Baltrušaičiai, Čiupai, Karūnai su Skaisgiriais, Laugaliai, Milmakščiai su Karalkiemiu, Švėpliai, Velnãbalis, Vingerupiai ir Vištakiai. Dauguma gyventojų buvo lietuviai. Lietuviškai 1848 dar kalbėjo 66 % gyventojų. Vilius Kalvaitis čia yra užrašęs lietuviškų dainų. Prie plento buvo 1853 statyta bažnyčia ir keliolika įvairaus dydžio Kalvelių sodybų. Rautenberkio parapijai priklausė minėti kaimai ir keletas Būdviečių, Kraupiško ir Kusų parapijų kaimų, kaip antai, Balupėnai, Leskaminis, Liepalotai ir kiti. Kartu su Antakmenėliais, Kamantais ir Šeperija Kalvelių seniūnijoje 1939 buvo 642 gyventojai, o pačiuose Kalveliuose – 350 gyventojų, pieninė, prie svarbaus vieškelio į Lazdynus – geležinkelio stotis. Sovietmečiu geležinkelis sunaikintas, gyvenvietė perdirbta, apylinkės ištuštėjo. Bažnyčia buvo paversta sandėliu, vėliau apleista. 1994 dar buvo išlikęs apgriuvęs jos pastatas. Vietovardis kilęs iš pavardės Kalvẽlis.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas