Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kajetonas Sklėrius

XIX–XX a. lietuvių tapytojas, skulptorius, moderniosios lietuvių akvarelės pradininkas.

Sklrius Kajetonas 1876 VII 27Kunigiškiuose (Ukmergės aps.) 1932 I 14Kaune, tapytojas, skulptorius, moderniosios lietuvių akvarelės pradininkas. 1896–1903 studijavo dekoratyvinę skulptūrą A. Štiglico techninio piešimo mokykloje Sankt Peterburge. Iki Pirmojo pasaulinio karo dirbo Liepojoje, Sankt Peterburge, Taline. 1918 grįžo į Lietuvą. 1921–1922 dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Maskvoje. 1922–1932 dėstė Kauno meno mokykloje, 1925–1929 jos direktorius. Sklėrius nuolat keliavo, lankėsi Belgijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Italijoje. Didelę įtaką jam padarė pažintis su impresionistų kūryba. Akvarelės technika sukūrė peizažų, portretų, žanrinių kompozicijų. Akvarelės pasižymi virtuoziška technika, skambiomis spalvomis ir skaidriais tonais, turtingu šviesos ir šešėlių žaismu bei refleksais; nuotaikinguose kūriniuose dera impresionizmo ir realizmo bruožai; peizažuose mėgstamas laivų motyvas, medžiai vaizduojami vandens fone. Su Klaipėdos kraštu susiję kūriniai: „Šarūnas“ uoste, 1924, Uostas, Nidoje, Prieplauka, visi 1931. Kiti kūriniai: Palangos pušys, 1922, Laivelis, 1931 ir kiti. Sklėriaus kūryba ir pedagoginė veikla turėjo didelės įtakos akvarelės raidai Lietuvoje.

L: K. Sklėrius: 32 reprodukcijos. V., 1964; XX a. lietuvių dailės istorija. 1900–1940, t. I. V., 1982; Kajetonas Sklėrius. Iš klajonių (parodos katalogas). K., 2006.

Kristina Jokubavičienė