Mažosios Lietuvos
enciklopedija

K. W. Horn

XIX a. II pusės Rytprūsių provincijos oberprezidentas.

Horn K. W., XIX a. II pusės Rytprūsių provincijos oberprezidentas. Vykdydamas Vokietijos imperijos kanclerio Otto Bismarcko politinę programą „viena valstybė, viena tauta, viena kalba“, Hornas 1873 VII 24 potvarkiu iš Mažosios Lietuvos mokyklų pašalino lietuvių kalbą. Ji palikta tik žemutiniame skyriuje tikybai dėstyti. 1873 VIII 15 aplinkraštyje nurodyta, kad mokytojai, nevykdantys 1872–1873 nuostatų, būsią šalinami iš tarnybos.

Algirdas Matulevičius