Mažosios Lietuvos
enciklopedija

K. Kubilius

agronomas, visuomenės veikėjas.

Kublius K., agronomas, visuomenės veikėjas. Tarnavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmuose, buvo Panevėžio apskrities agronomas. 1927 XI 7–1932 XI Klaipėdos krašto gubernatūros agronomas referentas. Buvo pirmasis lietuvis agronomas krašte. 1928 vienas Ūkininkų centro (vėliau vadintas Klaipėdos krašto ūkininkų draugija) steigėjų. 1927–1931 redagavo laikraščio Lietuvos keleivis priedą Laukininko patarėjas (vietoj jo 1931 Kaune pradėtas leisti Ūkininko patarėjas). Kubiliaus įsteigta Ūkininkų draugija ilgai ir sėkmingai veikė Klaipėdos krašte.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Iliustracija: K. Kubilius