Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jūros savaitė

šventė, surengta 1939 VIII 8–15.

Jros saváitė surengta 1939 VIII 8–15. Kai naciai užgrobė Klaipėdos kraštą, ją surengė Lietuvos jūrininkų sąjunga ir Lietuvių moterų draugija tautiniam laivynui remti. Didžiausios iškilmės įvyko rugpjūčio 15 d. Šventosios uoste. Pajūrio apsaugos laivui įteikta vėliava. Ta proga išleistas specialus gausiai iliustruotas Žurnalas Mūsų jūra.

Jurgis Reisgys