Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Strangalys

XIX–XX a. mokytojas, spaudos darbuotojas.

Strangalỹs Jurgis 1871 VIII 3Vyciškiuose (Pakalnės aps.) apie 1944, mokytojas, spaudos darbuotojas. 1892 baigė Karalienės mokytojų seminariją. Keliolika metų dirbo mokytoju Tilžės ir Šilutės apskrityse. Skleidė lietuvybę. Vėliau iš darbo atleistas. Kurį laiką gyveno Vestfalijoje, Lotaringijoje, dirbo raštininku, 1926 mokytojavo Pagėgiuose. Bendradarbiavo laikraščiuose „Allgemeine litauische Rundschau“, „Birutė“, Sūkurys, Lietuvos keleivis, dirbo Prūsų lietuvių balso redakcijoje. Parašė tautinį sąmoningumą ugdančią knygą Raginimas Prūsijos mokytiems lietuviams (1911, vokiečių kalba). Slapyvardžiu Brolis išleido brošiūrėlę Mūsų laikraščiai. Trumpas piešinėlis apie Prūsų lietuvių laikraščius (1912, Tilžė). Joje nagrinėjo lietuvių periodinės spaudos ideologines kryptis, leidinius skirstė į atvirus lietuvių visuomeninio judėjimo priešininkus (vokiečių konservatorių finansuojamas „Konservatyvų draugystės laiškas“), vokiečių pusiau komercinius, pusiau politinius ir lietuvių leidžiamus laikraščius. Manė, kad kiekviena politinė grupuotė (konservatorių, liberalų, demokratų, socialistų) privalo turėti savo spaudos leidinį lotyniškomis raidėmis. Demokratiškai nusiteikusius lietuvininkus ragino telktis apie laikraštį Birutė, pabrėžė socialines problemas. Apdovanotas Gedimino ordinu (1935).

L: Kovos keliais. Klaipėda, 1938; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.

Algirdas Žemaitaitis