Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Šteinas

Georg Stein, XVII a. evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas.

Šteinas Jurgis (Georg Stein) 1617Žabynuose (prie Darkiemio) 1699 ten pat, evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas. 1642 įstojo į Karaliaučiaus universitetą. 1655 paskirtas kunigu į Žabynus. Šteinas iš vokiečių kalbos išvertė giesmę Pabusk dušia, laupsinki, Sutvertoji garbinki (išspausdinta 1685 Jono Rikovijaus giesmyne, vėliau kartota ir kituose giesmynuose).

MLFA