Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Sauga

verslininkas, XX a. visuomenės veikėjas.

Sauga Jurgis 1891 X 15 1986 X 8Hagene (Vokietija), verslininkas, visuomenės veikėjas. Ilgametis Direktorijos darbuotojas. „Aidos“ draugijos narys, choro artistas. Organizavo choro išvykas į Žardę ir Bobius. Dalyvavo „Santaros“ suvažiavimuose. 1935–1937 Santaros centro vadovybės narys. Žaidė Klaipėdos krašto lietuvių futbolo komandose. Klaipėdoje turėjo buities prekių parduotuvę, užeigą ūkininkams ir restoraną. 1944 pasitraukė į Vakarų Vokietiją. Buvo Vokietijos Lietuvių bendruomenės Hageno apylinkės narys ir rėmėjas. Palaidotas Hagene, Haspe kapinėse.

MLFA

Jurgis Reisgys

Iliustracija: Jurgis Sauga