Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Reinhardas Lukaitis

medikas, prisiminimų knygos autorius.

Lukáitis Jurgis Reinhardas 1924 XII 1Žiaukose (Klaipėdos aps.), medikas. Gimė ūkininko surinkimininko šeimoje. Lankė Rokų pradžios mokyklą, kur mokytojavo Jonas Užpurvis. Vėliau mokėsi vokiškoje Spartesniojoje gimnazijoje Klaipėdoje. Per Antrąjį pasaulinį karą sužeistas. Pokariu Goettingeno universitete (Vokietija) studijavo mediciną. 1956 emigravo į JAV. Dirbo Illinojaus valstijos ligoninėse iki išėjimo į pensiją. Parašė knygą Laumžirgiai ant bėžių (neišleista), kurioje aprašė vaikystės įspūdžius Minijos paupyje, siedamas juos su krašto mitologija. Mažosios Lietuvos draugijos narys, remia jos kultūrinę ir visuomeninę veiklą, aktyvus Mažosios Lietuvos fondo (MLF) narys, rėmėjas ir mecenatas, MLF knygų leidybos bendradarbis. Parengė M. Brako knygos Mažosios Lietuvos politinė ir diplomatinė istorija santraukas vokiečių ir anglų kalbomis, M. Gelžinio Mūsų gimtinė Mažoji Lietuva vokiškos pratarmės vertimą, V. Pėteraičio studijos Mažosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardžiai vokiškos analizės santrauką. Lukaitis yra Mažosios Lietuvos enciklopedijos garbės prenumeratorius.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Jurgis Lukaitis, 1956 / Iš Viliaus Pėteraičio rinkinio