Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Redveikis

Jurgis Radveikis, XIX–XX a. ūkininkas, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas.

Redveikis, Radveikis, Jurgis XIX a. 1904 IIIGrumbliuose (Klaipėdos aps.), ūkininkas, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas. Klimkiškis. Gyveno Gropiškiuose (Klaipėdos apskrityje), vėliau persikėlė į Grumblius. Spėjama, kad sudarė ir 1878 Priekulėje, Jurgio Traušio spaustuvėje, išleido knygą Išganymo kelio rodyklė į Dangaus Karalystę (480 p., iliustruota). 1892 išvertė, sudarė ir J. Traušio spaustuvėje išleido knygą Kumposas (apie tikinčiojo elgesį ir amžiną išganymą; 480 p., iliustruota). Tai buvo plagiatas. Teismo sprendimu apie tai Redveikis turėjo pats savo lėšomis paskelbti visuose lietuviškuose laikraščiuose: Žinoma darau, kad aš Tilžės pono Betleem draugystės kuningo Endrikio Kalvaičio knygas apie smertį, prisikelimą, sudną dieną, peklą ir dangu neteisei ir perkreiptai į savo knygas Kumposas, rodykle dvasiškoji įtraukęs esmi. Tai pirmasis toks atvejis lietuviškos knygos istorijoje. 1892–1898 Redveikis pardavinėjo knygas. 1924 XI 15 Senojo surinkimo Klaipėdoje sudarytų įstatų priede Evangeliški surinkimai Lietuvoje Redveikis minėtas kartu su kitais nusipelniusiais mirusiais 62 sakytojais.

Algirdas Žemaitaitis