Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Preikšaitis

XX a. visuomenės veikėjas.

Preikšáitis Jurgis 1902 II 4Jatkančiuose (Tauragės vls.) 1976 XII 14Toronte, visuomenės veikėjas. Kilęs iš Paprūsės lietuvininkų. Mokėsi Tauragėje, Kaune. Nuo 1919 dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose. 1928–1938 vadovavo įvairioms Lietuvos visuomeninėms organizacijoms. 1938–1944 Lietuvos lietuvių evengelikų liuteronų Sinodo valdybos narys, Tauragės evangelikų liuteronų parapijos pirmininkas. Šiuo išrinktas ėmė rūpintis Tauragės bažnyčios bokšto atstatymu. Tuomet Kristupo Gudaičio vadovauta Lietuvos evangelikų liuteronų konsistorija tam paskyrė Tauragės parapijai ilgalaikę 15 000 Lt paskolą. Bokšto atstatymas baigtas 1938, pašventintas iškilmingomis pamaldomis. 1944 Preikšaitis pasitraukė į Vokietiją, kur 1945–1947 buvo Wehnen tremtinių stovyklos komendantas ir lietuvių komiteto pirmininkas. 1948 Oldenburge (Vokietija) išlaikė statybos inžinieriaus egzaminus. 1949 su šeima emigravo į Kanadą, kur įsitraukė į Lietuvių bendriją, šaulių ir Lietuvos atgimimo sąjūdžio veiklą. 1953 Toronto lietuvių evangelikų parapijos steigėjas ir pirmininkas, nuo 1954 buvo JAV ir Kanados lietuvių evangelikų liuteronų sinodo valdybos narys. Palaidotas lietuviškose šv. Jono kapinėse Toronte.

LE