Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Naujoks

visuomenės ir politikos veikėjas, lietuvių spaudos talkininkas.

Naujoks Jurgis 1873 1934 Kuodžiuose, visuomenės ir politikos veikėjas, lietuvių spaudos talkininkas. Martino Naujoko sūnus. Klaipėdos apskrities Lietuvių konservatyvų skyrimo draugijos narys. 1908 III 26 įsteigus draugijos veiklai pertvarkyti komitetą, Naujoks išrinktas jo nariu. 1909 IV 7 vyko dešiniosios pakraipos narių susirinkimas, kur sudaryta atskira draugija; Naujoks išrinktas jos iždininku. 1917 išrinktas mėnraščio Pagalba (leistas 1904–1937 Tilžėje ir Priekulėje) valdybos nariu. Vedė Mariją Gailun. Ūkininkavo, plėtė plytinę, rūpinosi kaimo ir apylinkių kultūra. Turėjo nemažą biblioteką. „Sandoros“ narys. 1920 Klaipėdoje šios draugijos salėje pasisakė už lietuviškos spaudos bendrovės Rytas steigimą, nes trūko lietuviškų knygų mokykloms ir visuomenei. 1928 Naujoks plytinę pardavė modernesnės įmonės savininkui Rašui. Savo ūkį paliko sūnui Valteriui.

L: Kaukas K. Rausvos pamarių rasos. Klaipėda, 1995, p. 82–92; Gaigalaitis V. Atsiminimai. 1998, p. 155.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Kostas Kaukas

Algirdas Žemaitaitis