Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Meižys

mokytojas, XX a. lietuvininkų veikėjas.

Meižỹs Jurgis 1911 1967 VII 12 Orboste, Australija, mokytojas, XX a. lietuvininkų veikėjas. Kilęs iš Priekulės parapijos, Klaipėdos apskrities. 1931 baigė Klaipėdos mokytojų seminariją. Mokytojavo Šilutės lietuvių privatinėje progimnazijoje. Aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje, Santaroje, Klaipėdos sporto sąjungos kumščiasvydžio komandoje. Su Viliumi Bajoru parengė gamtos mokslų vadovėlį pradinėms mokykloms (naciams atėjus liko neišleistas). Nuo 1939 (vokiečiams užėmus Klaipėdos kraštą) mokytojavo Gargžduose. Po Antrojo pasaulinio karo Vokietijoje, išvietintųjų stovykloje, vedė anglų kalbos kursus. Atvykęs į Australiją, atliko darbų prievolę. Vėliau mokytojavo (matematikas) Orbosto gimnazijoje (Viktorija). Žuvo, kai buldozeriu vertė medį Gippslande, netoli Orbosto.

Albinas Pocius

Jurgis Reisgys

Algirdas Žemaitaitis