Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Gvildys

mokytojas, XX a. pradžios kultūros veikėjas. 1923 Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis.

Gvildỹs Jurgis Gvildžiuose, Klaipėdos aps. po 1939netoli Bajorų, mokytojas, XX a. pradžios kultūros veikėjas. Aktyvus 1923 Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis. Lankė Tauragės mokytojų seminariją. Trumpai mokytojavo Didžiojoje Lietuvoje. Grįžo į Klaipėdos kraštą. Dirbo Lietuvos saugumo policijoje. Buvo „Santaros“ draugijos narys, dalyvavo „Aidos“ draugijos vaidintojų ratelyje. Su juo aplankė daugelį krašto bažnytkaimių. Pelnė žiūrovų simpatijas vaidindamas Vydūno komedijoje Piktoji gudrybė. Naciams 1939 užėmus Klaipėdos kraštą, persikėlė į Didžiąją Lietuvą. Kai vėliau grįžo į Klaipėdą, nacių suimtas ir sušaudytas netoli Bajorų.

L: Gelžinis M. Klaipėdos krašto lietuvių tautinio jaunimo Santara... // Lietuvos pajūris. 1985, nr. 43, p. 342.

Vytautas Gocentas