Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Šarauskas

XX a. Lietuvos kariuomenės pulkininkas, Lietuvos Skautų sąjungos vyriausiasis skautininkas.

Šaráuskas Juozas 1894Komariškiuose (Baisogalos vls., Kėdainių aps.) 1941 VI 26Červenėje (Baltarusija), Lietuvos kariuomenės pulkininkas, Lietuvos Skautų sąjungos vyriausiasis skautininkas. Mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, 1915 dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare, kovėsi su Vokietijos kariuomene Vilniaus, Gardino, Suvalkų gubernijose. Netoli Punios buvo sužeistas. Pagijęs mokėsi Maskvos karo mokykloje, po to vėl pateko į frontą. 1917 atstovas Petrapilio Lietuvių seime. Voroneže (Rusija) su prof. Jonu Jablonskiu išvertė į lietuvių kalbą rikiuotės statuto terminus. 1918 paskirtas Kėdainių srities apsaugos viršininku, vadovavo savanorių būriams pirmosiose nepriklausomybės kovų Kėdainių kautynėse, paskirtas Kėdainių karo komendantu. Šias pareigas ėjo iki prasidedant kovoms su lenkais. Baigęs aukštuosius karininkų kursus, paskirtas į Lietuvos kariuomenės vyriausiąjį štabą operacijų skyriaus viršininko padėjėju. Dalyvavo 1923 Klaipėdos krašto sukilime, tuo metu artimai bendravo su Martynu Jankumi. 1929–1940 Lietuvos kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo skyriaus viršininkas. Aktyviai rūpinosi karinės spaudos tobulinimu ir platinimu. 1935–1940 organizavo skautų stovyklas, paskaitas, ekskursijas. Prasidėjus sovietinei okupacijai, laikinai paskirtas Vytauto Didžiojo karo muziejaus viršininku. M. Jankus jam patikėjo saugoti muziejaus Amžinąją Rambyno kalno knygą. 1941 balandį suimtas, kalintas Kauno kalėjime, birželio 23 išvežtas Minsko link. Po suėmimo Amžinoji Rambyno kalno knyga buvo paslėpta Šarauskų namuose Kaune ir saugota iki 1963. 1941 VI 26 su kitais aukštais Lietuvos kariuomenės karininkais sušaudytas Červenės miške. Žmona – Sofija Šarauskienė (1898 VI 25–1980 X 16), vaikai: Algirdas Šarauskas (1923 V 22–2006 VI 5), architektas, Laimutė Šarauskaitė-Petkevičienė (1926 IX 2–2014). Už Amžinosios Rambyno kalno knygos išsaugojimą 2007 Šarauskų šeima apdovanota Martyno Jankaus premija.

Liuda Burzdžiuvienė

Iliustracija: 6-ojo Pilėnų kunigaikščio Margio pėstininkų pulko šventėje pulkininkas Juozas Šarauskas ir Mažosios Lietuvos patriarchas Martynas Jankus, 1937 / Iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo

Iliustracija: Sofija Šarauskienė, Laimutė Šarauskaitė ir Elzė Jankutė Kaune, 1935 / Iš Martyno Jankaus muziejaus fondų