Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Sakalas

XX a. lietuvių teisininkas, mokytojas.

Sãkalas Juozas 1896 XII 14Vilkeliškiuose (Šakių aps.) 1984 III 14Miunchene (Vokietija), teisininkas, mokytojas. Mokėsi Voroneže (Rusija), studijavo Berlyno universitete, įgijo daktaro laipsnį. Dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje ir pasiuntinybėje. Buvo Klaipėdos krašto gubernatūros patarėjas. Didžiosios Lietuvos ir Klaipėdos kultūrinio bendradarbiavimo sąjungos (1933) vienas steigėjų ir pirmosios valdybos narys. Išleido eilėraščių rinkinius Padangėse (1921, su Dagaičiu), Saulėtekio skrydis (1966).

Bernardas Aleknavičius