Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Rimdžius

XX a. lietuvių agronomas.

Ridžius Juozas apie 1900 ?, agronomas. 1923 baigęs žemės ūkio mokyklą Dotnuvoje iki 1925 dirbo Marijampolės žemės ūkio draugijoje reikalų vedėju, mokytojavo 1925–1928 Joniškėlio, 1928–1930 Aštriosios Kirsnos žemės ūkio mokyklose. Atvykęs dirbti į Klaipėdą pradėjo steigti jaunųjų ūkininkų ratelius (Klaipėdos krašto jaunųjų ūkininkų būreliai). 1933–1939 Klaipėdos krašto ūkininkų draugijos reikalų vedėjas. Parengė jubiliejinį leidinį apie šios draugijos veiklą 1928–1938. 1933–1934 jauniesiems ūkininkams rengė išvykas į Didžiąją Lietuvą. Bendradarbiavo Ūkininko patarėjuje, Žemės ūkyje, Lietuvos keleivyje. Rimdžiaus veikalai: Ūkininkai, susirūpinkime savo ateitimi (1929), Žemės ūkio ekonomikos vadovėlis (1930), Kaip jaunieji ūkininkai turi įtaisyti bandymų laukelius (1934, su A. Gudjurgiu).

Jurgis Reisgys

Iliustracija: Klaipėdos krašto jaunųjų ūkininkų būrelio ekskursija Kaune: pirmas iš dešinės stovi studentas Martynas Klimkaitis, antras – Juozas Rimdžius, 1934 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo