Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juozas Jurkūnas

XX a. lietuvių teisininkas, visuomenės veikėjas.

Jurknas Juozas 1904 I 16Paseiviuose (Seivių vlsč., Seinų aps.) 1973Los Angele (JAV), teisininkas, visuomenės veikėjas. Jūros teisės mokslų daktaras (1931). 1926–1928 studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultete, 1928–1931 Briuselio universitete; jame apgynė daktaro disertaciją Le statut juridique du port de Klaipėda [Klaipėdos uosto teisinis statusas]. 1933 aspirantu baigė Karo mokyklą Kaune. 1933–1936 Klaipėdos uosto direkcijos juriskonsultas, 1935–1937 jūrininkystės inspektorius. 1934 parengė ir įteikė Lietuvos Vyriausybei memorandumą jūrininkystės klausimais. Jo dėka 1934 VIII 11–13 Klaipėdoje surengta pirmoji Jūros diena, 1935 įsteigta Jūrininkystės inspekcija ir Lietuvos buriuotojų sąjunga (joms Jurkūnas ir vadovavo). 1936 III 10 paskelbtas Jurkūno redaguotas Jūrų prekybinių laivų vadovybės įstatymas – pirmasis Lietuvoje jūrų įstatymas. Vadovavo Tautininkų sąjungos Klaipėdos skyriui. Su kitais 1935 įsteigė Prekybos institutą. Nuo 1938 dirbo Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje: pasiuntinybės I sekretorius centre, 1940 – Taline, Lietuvą okupavus bolševikams, – Berlyne, kur buvo Lietuvių aktyvistų fronto sekretorius. 1949 apsigyveno JAV. Dalyvavo visuomeninėje veikloje, rašė į lietuvių spaudą.

LE