Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Juliusz Jan Ossowski

Julijus Janas Osovskis, lenkų filologas.

Ossowski Juliusz Jan (Julijus Janas Osòvskis) 1855 1882, lenkų filologas. Nuo 1875 studijavo lyginamąją kalbotyrą Breslave, vėliau – Karaliaučiaus universitete; čia pramoko lietuvių kalbos, klausė G. Nesselmanno, A. Bezzenbergerio ir F. Kuršaičio paskaitų. 1880 suteiktas daktaro vardas. Ossowski domėjosi prūsų kalbos paminklais, lietuvių kalba bei etnografija, K. Donelaičiu. 1882 išvertė K. Donelaičio Metus į lenkų kalbą (po Ossowskiʼo mirties išspausdintas tik Pavasario linksmybių vertimas su nebaigtu Ossowskiʼo įvadu). Ossowski parašė 3 baltistikos darbus: Zabytki języka dawnych Prusaków [Senųjų prūsų kalbos paminklai] (leidinyje Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1880, p. 99–125), Szkice etnograficzne z pruskiej Litwy ostatnich trzech wieków [Prūsų Lietuvos paskutiniųjų 3 šimtmečių etnologinė apybraiža] (leidinyje Wędrowiec, 1882, 8 numeriuose), Rok poemat sielski w czterech pieśniach Krystyana Donalicyusza z litewskiego tłómaczył, objaśnieniami i wstępem opatrzył Dr. Juliusz Ossowski [K. Donelaičio kaimiška poema Metai 4 giesmėse, iš lietuvių kalbos vertė, paaiškinimais ir įvadu aprūpino Ossowski] (leidinyje Przegląd Polski , 1882–1883, p. 236–264).

LE