Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Julius Radtke

inžinierius, pedagogas, „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ rėmėjas.

Radtke Julius 1935 V 5Žygaičiuose (Tauragės aps.), inžinierius, pedagogas, Mažosios Lietuvos enciklopedijos rėmėjas. Giminė XVIII–XIX a. įvairia teise valdė Šilutės dvarą. Pavardė suvokietinta, lietuviškai buvusi Radikai. Radtkės senelis Liudvikas Rotkis, nagingas kalvis, vedęs tauragiškę evangelikę Bertą Jašinskaitę, ūkininkavo ir vežiojo medžius į Tilžę, parveždavo skarų ir kitų prekių, draudžiamosios literatūros. Tėvas Julius Radtke ir Marta Vilimbraktaitė-Radtkienė turėjo 30 ha ūkį Žygaičiuose, augino 10 vaikų. 1940, Lietuvą okupavus sovietams, šeima pasitraukė į Vokietiją, 1943 – grįžo, 1944, artėjant frontui, evakavosi. Po karo tėvai ir jaunesnieji vaikai, patekę į sovietų zoną, repatrijuoti, ūkį rado užimtą, glaudėsi pas gimines ir pažįstamus. 1945 tėvas represuotas, išbuvo Sibiro tremtyje iki 1947. Radtke mokėsi Margiškių pradinėje ir Tauragės vidurinėje mokyklose, atitarnavęs sovietinėje kariuomenėje, 1958 išvyko gyventi į Vokietiją, kur jau buvo persikėlę tėvai. Vokietijoje Radtke baigė technikos mokslus, dėstė Ahaus technikos kolegijoje, laisvalaikiu iš plieno konstruoja skulptūras. Jų yra padovanojęs Vasario 16-osios gimnazijai („Eglė, žalčių karalienė“, 2002), Martyno Jankaus memorialiniam muziejui Bitėnuose („Knygnešys“, 2005). Su žmona Zina, kilusia iš Tauragės, užaugino 6 sūnus. Lankosi Lietuvoje, remia Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenę.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Julius Radtke prie savo skulptūros „Knygnešys“ Bitėnuose, 2005 / Iš Lidijos Paliokaitės-Aušrienės šeimos albumo