Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Julius Friedrich Leopold Rupp

Julius Frydrichas Leopoldas Rupas, XIX a. teologas, Laisvosios evangelikų bendruomenės steigėjas.

Rupp Julius Friedrich Leopold (Julius Frydrichas Leopoldas Rùpas) 1809 VIII 13Karaliaučiuje 1884 VII 11 ten pat, teologas, Laisvosios evangelikų bendruomenės steigėjas. Mokėsi Senamiesčio gimnazijoje. 1827–1830 studijavo Karaliaučiaus universitete teologiją pas Ludwigą A. Kählerį, filosofiją pas Adamą Ch. Gasparį bei istoriją. 1830–1832 studijavo Wittenberge; 1834 išsiųstas į Marienwerderį (lenk. Kwidzyn). Nuo 1835 Senamiesčio gimnazijos istorijos mokytojas, nuo 1842 pamokslininkas Pilies bažnyčioje, Karaliaučiaus universiteto kviestinis docentas. Ruppas norėjo pritaikyti Immanuelio Kanto reikalavimus savo laikams ir nuo religinių dogmų pereiti prie krikščioniško humaniškumo. 1844 naujo žurnalo Christliche Volksblatt [Krikščioniškasis tautos biuletenis] redaktorius, vis labiau prieštaravo liuteronų ortodoksiškumui. 1845 dėl prieštaringų kalbų atleistas iš Pilies pamokslininko pareigų, nors jį užstojo daugelis miesto dvasininkų. Tuomet Ruppas įsteigė pirmąją Vokietijoje Laisvąją evangelikų bendruomenę (Freie Evangelische Gemeinde). Nuo ištrėmimo jį išgelbėjo Douglaso našlė. 1851 pašalintas iš universiteto; nepaisydamas draudimo Ruppas toliau atlikinėjo religines apeigas, už tai kelis kartus kalėjo. XX a. pradžioje ant jo namo pakabinta atminimo lenta (autorė K. Kollwitz, Ruppo vaikaitė), Ruppo 100-mečio jubiliejui Laisvoji evangelikų bendruomenė pastatė paminklą, 1927 jo vardu pavadinta gatvė Karaliaučiuje. Sovietmečiu suniokotas Ruppo paminklas po 1990 atkurtas ir pastatytas prie Karaliaučiaus katedros.

L: Königsberger Bürgerbrief, Nr. 48. 1997; MLEA.

Iliustracija: Julius Friedrichas Leopoldas Ruppas / Iš knygos „Deutsche Staatenbildung und deutsche Kultur im Preußenlande“, 1931, saugoma Vilniaus universiteto bibliotekoje

Iliustracija: 1990 atkurtas Juliui Ruppui paminklas Karaliaučiaus katedros šventoriuje, 2004