Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Valentinas Krukis

inžinierius, visuomenininkas.

Krùkis Jonas Valentinas 1935 IV 22 Klaipėdoje 1989 X 19 Vilniuje, statybų inžinierius, visuomenininkas. Martyno (1884–1948) ir Madlynos Krukių sūnus. 1959 baigęs Kauno politechnikos institutą, dirbo Kauno hidroelektrinės statyboje. Nuo 1960 – Statybos ministerijos Prammontažo, Vilniaus ir kitų trestų padalinių vyriausiasis inžinierius, viršininkas, Jonavos statybos tresto valdytojas, Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės statybos valdybos viršininkas, Kaimo statybos ministerijos Vilniaus teritorinio statybos tresto vyriausiasis inžinierius, Energetikos objektų statybų respublikinės valdybos viršininkas. Vilniaus inžinerinio statybos instituto ir Statybos technikumo valstybinių egzaminų komisijų pirmininkas, žurnalo Statyba ir architektūra redakcinės komisijos narys. Parašė per 50 straipsnių statybos valdymo ir organizavimo klausimais, pateikė mažosios mechanizacijos racionalizacinių pasiūlymų. Apsilankęs Kanadoje (1987?) rūpinosi pervežti Anso Lymanto archyvą į Lietuvą (parvežtas 2001), pats turėjo sukaupęs senų lietuviškų ir vokiškų knygų bei dokumentų rinkinių. Šeimoje puoselėjo senąsias tradicijas. Priekulės bažnyčios statybai išrūpino medžiagų. Žmona Albina Griciūtė-Krukienė (g. 1934 VII 13 Klaipėdoje), sūnus Valentinas, g. 1959, inžinierius mechanikas; dukterys: Violeta Aušra Lapašinskienė, g. 1960, žurnalistė, Rasa, g. 1964, psichologė. Krukis žuvo per autoavariją. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

L: Vincas Seibutis. Statybos raida Lietuvoje 1921–1987 metais. V., 1995, p. 322–323.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Jonas Valentinas Krukis su žmona Albina Griciūte-Krukiene, 1957 / Iš Marijos Krukytės albumo